januar 2010

Gøymestad

Somme gongar har eg ikkje ord. Det trur eg kvar gong. Men problemet er eigentleg at eg har for mange ord som tyder det same, og då mistar dei litt av meininga si. Kva er so spesielt med eitt ord so...

24. januar

.. tenkte eg på at det eg finn merkverdig frå dag til dag kanskje interesserar spesielt mange andre enn meg sjølv. Eller?Akkurat no går eg ut ifrå uttrykket: "den som ikkje kommenterar samtykk...

23. januar

.. åt eg peparkake til frukost, og tenkte på jula i mine yngre dagar. Då hang det peparkaker i nesten alle vindauga. Og på grunn av vetlebror min, såg alle slik ut:

22. januar

..såg eg ned på nokre av dei personane eg verkeleg ser opp til. Eg ville ha eit nytt perspektiv, og det fekk eg.

21. januar

Frittgåande egg. Auga mine festa seg ved tittelen på bokja i bibliotekhylla, men kroppen stogga ikkje. Auga mine ville smile, og det gjorde dei. Det er merkverdig at ein slik boktittel kunne få meg...

20. januar

Tilfeldig? I heile dag har eg lurt på korleis eg kan utdanne meg ved å ta utgongspunkt i, og vidareutvikle mine kreative sider. (Det var utdanningsmesse på skulen i dag.) Når dagen røynde på, og eg...

19. januar

Skapande destruksjonEit stjerneskot på bekblå himmel. Tida seier attenåtteogtredveogsåvidaretotusenogti.Eit augekasti same sekund.Eit smili det neste.Ein tankei dei komande. 

Merkverdig

Frå no av skal eg prøve å finne ein merkverdig ting med kvar bidige dag. Det kan vere eit bilete, eit ord, ein observasjon, ei erfaring, ein draum, ein tanke, eller kva som enn måtte vere verdt å m...

Ambisjonar

Eg høyrer dei, Framtidsdrøymarane. Dei kviskrar Ikkje. Dei skrik! Vil bli, må bli, skal bli, noko stort! Bli noko. Eg har heller lyst å sove eitt år. Det er då draumane verkar verkelegast. Det er ...

Ord

ord ord ord ord ord ordmistar meining medtidamen detindikerer ikkjeat meininga ikkjeer meir
Yngvild

Yngvild

19, Hyllestad

Har som søster av ei kreativ sjel blitt kalla både smokken, akurken og smekken. Foretrekker å bli kalla Yngvild, eller noko anna smigrande. Er eit kortvokst sjarmerande vesen som likar bilete, musikk, dikt, noveller, romanar, filmar, gullkorn og mykje meir. Eg bloggar når eg sjølv føler at eg har noko å blogge om, og når eg sjølv har lyst å blogge. PS: Vennligst ikkje legg igjen kommentar dersom du verken les eller observerar noko av det som står på sida. På førehand takk.

Kategoriar

Arkiv

hits